سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 3
دوشنبه 23 مهر ماه 1397
3
مهر 23 دوشنبه 2.179.192.242
نسخه 97.06.04
 
 
Untitled Pageدانشجوی گرامی
با توجه به بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال اول از 10 شهریور الی 21 شهریورماه که از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شده و قابل تمدید نمیباشد هرچه سریعتر نسبت به اخذ دروس بصورت اینترنتی از طریق سامانه آموزش اقدام نمایید .

فقط دانشجویان رشته برق برای انتخاب واحد بصورت حضوری به آموزش مراجعه نمایند .

شروع کلاسها از 24 شهریور میباشد .

زمان حذف و اضافه از 7 مهرماه الی 12 مهرماه میباشد

فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!